คำอธิบายการใช้งาน

ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งานระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทรทหาร 23210 หรือ 23108
ในเวลาราชการ หรือระบบตอบข้อความอัตโนมัติ ไลน์ไอดี : @ascom2

เข้าสู่ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ »

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

...